[ Stray ] 流浪 - 简评

Arthur
2023-08-19 / 0 评论 / 110 阅读 / 正在检测是否收录...

[ Stray ] 流浪 - 简评

8322540

 • 赛博猫神

 • 真赛博朋克

 • 猫猫模拟器

 • 恐怖

  8322575

一直对这个游戏很感兴趣,终于上周根sony合同到期之后登陆了xbox,

用了6h通关,还挺好玩的,确实不错

 • 音乐好听

 • 画面不错

 • 剧情也不错

 • 价格170HKD有点贵

 • 流程只有6h 太短了

分享下截图,猫猫还是很好玩的, 截图有剧透啊,不想被剧透的就不想往下滑了

93efe6a0-995c-4a58-a681-e2f776401111

88421457-a993-4195-864d-b165f217dab1

1dc5f912-c2df-4f9d-aa0f-cc6f5d722ab6

a690e8db-b9f3-450f-bdac-314153c6cedb

f5374c36-07c8-4319-93d9-0a34ccbfebd1

5a298429-e906-4541-afc7-007b72c12c10

1b29dcdb-b4e7-46c9-ad35-fc10933a6f17

7e5d189e-cf9c-4f57-9272-ab7bc2ededb2

846c5c95-2fc2-4314-8a12-f96f95e513d6

1ba6de04-76c6-4f9e-a9e4-d9927bc78e3a

544d913b-80e7-4a07-83d8-09cdb875e2e5

caee2043-d727-43a8-8896-efd12ca482ca

decf045b-35be-4a47-bf24-3872da48f8cb

53560ba2-0f2b-42ae-b1b0-53be8db1e141

131a4080-795b-46aa-9117-75af3e2bb473

e0aadf01-f02f-4007-b21d-dbf67d6dbe99

dfed9051-6bac-44e7-ab29-81404ef45fec

05ef5d90-2aea-44fc-a9d2-b9ab0eddcaa5

de7fe17a-420f-4bc7-ab22-a0eecbfc61fd

6967f66d-a227-47b4-9ce3-8c0d532fbe2f

16db3ad0-6942-4174-889b-3a3fe4658bca

ac5bea16-5131-4dd4-817d-876363193d8f

99585428-6e81-400e-8386-8a95e734fb79

6493c1e8-7213-4415-ad43-089414403ac9

1ec6d4e2-c0c3-4f3e-bf17-6e5ec0072c5e

2ee22c41-3a39-4819-9584-bb1667ed1349

ba674f2c-20a0-444d-9b04-f1fe56213960

85e5300c-3b32-46e7-a5dc-eca8a00ae8e9

7b244294-591e-41d2-be17-9192fa55959c

30e2e556-0d6c-46e2-b82e-b06a9753de15

5c0316f7-938b-44f3-8737-c9bba9a9aa41

73452ed4-c63c-4be3-a775-b534ce4e61e1

06af0282-f7dd-412c-89d1-8403755756cf

85ae9b8a-3913-436f-b172-1b38d1bc85bc

334f8090-8e9c-4926-8c56-d9621936ef9a

2
如果你觉得文章还不错,可以请我喝杯咖啡啊哈哈哈
wechat alipay

评论 (0)

取消